Zakelijk
Fiscale voordelen
Stoelmassages zijn fiscaal aftrekbaar gemaakt, zo stimuleert de overheid het belang van gezonde en fitte medewerkers. U kunt de stoelmasssage’s opnemen in uw arbo-plan of werkkostenregeling.

Fiscaal voordeel

De belastingdienst erkent stoelmassage op de werkplek als arbo-voorziening. Dit betekent dat de stoelmassages onbelast ter beschikking gesteld kunnen worden aan de medewerkers.

Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Stoelmassage kan ook opgenomen worden onder de nieuwe werkkostenregeling. Zie voor meer informatie het handboek loonheffingen van de belastingdienst, hoofdstuk 20.